søndag 20. januar 2013

Hjelpemidler til nytte, eller er de bare til besvær?

Hjelpemidler er godt å ha for den som er funksjonshemmet, Men Nav har strenge regler for tildeling av disse hjelpemidlene som jeg å andre funksjonshemmede har krav på. Noe som er en utfordring når man skal søke etter nye hjelpemidler som for eksempel. hvit stokk. jeg er avhengig av denne stokken for å komme meg frem der jeg ferdes. Som skrevet så syns jeg nav blir strengere å strengere og har en del regler som dennne regelen er omtalt i denne artikkelen her. som handler om at de som er under 26 år kan søke etter ritidshjelpemidler fra nav. Noe jeg syns er uretferdig. Jeg har behov for hjelpemidler av ynse slag og bruker de gjevnlig. Regjeringen ved arbeidsmenisteren sier at det er for dyrt å fjerne denne regelen slik at jeg som snart er 37 år kan få søke etter de fritidshjelpemidlene jeg trenger. Men det ser ikke slik ut.

Jeg stusset litt da jeg leste denne artikkelen Der jeg får litt inntrykk av at enkelte hjelpemidler blir snart til besvær når en rullestolbruker snart kommer til å gå ved hjelp av et par robotbein. Noe som er svært spetakulært. Da mener jeg at man ikke trenger noe form for rullestol hvis man blir opplært til å gå som lamm, etter å ha blitt det i en ulykke. Noen syns det er bra. Men jeg syns man trenger en rullestol som et hjelpemidel for den som trenger det selv om man blir opplært til å gå. Det må nevnes at jeg er ingen rullestolbruker men jeg leser en god del om det å bruke hjelpemidler og det å være funsjonshemmet i hverdagen.

Tilbake til meg selv: Jeg har fulgt utviklingen av hjelpemidler siden jeg var liten. og jeg merker det når jeg søker om nye hjelpemidler at nav er strengere, og dermed har jeg i de siste årene begynt å kjøpe de hjelpemidlene jeg trenger og som jeg vet at jeg ikke får gjennom nav lenger.  Til store protester når jeg har fortalt om mitt syn, og om at jeg har sagt at jeg kjøper de hjelpemidlene jeg trenger, når jeg har pratet med folk i handikapmiljøet her i bygda. Det må nevnes at jeg kjøper bare de billigste hjelpemidlene og søker etter hjelpemidler gjennom nav når de begynner å bli for dyre. Det finnes mange butikker som enklere liv for eksempel. Denne butikken bruker jeg ofte.

Jeg tror vi fortsetter med en liten debatt på mine to grupper som du kan finne her og her eller post under her som en kommentar hvis du vil være med på debatten. Jeg godkjenner kommentarer under fult navn når du kommenterer her under slik at jeg finner deg hvis jeg finner noe støtende, og da vil ikke komentaren din vises for andre heller. Du kan å kommentere på twitter under #roysblogg hvis du vil det. fint om du har noe å mene i en slik sak.

Ingen kommentarer: