søndag 30. november 2008

Ikke forstyrr.

Det er tittelen på blindeforbundets nye reklamekampanje. Videoen er laget sammen med reklamebyrået Try. Den viser ulike folk i diverse arbeidsoppgaver som blir forstyrret i sitt arbeid. Slik som førerhunder blir i sitt arbeid. Førerhunden må ikke bli forstyrret når den jobber. Det kan gå utore brukeren som har førerhunden og det kan gå på sikkerhetenløs nå en førerhund blir forstyrret i sitt arbeid.
Du kan se videoen her: http://www.ikkeforstyrr.no/
Husk å send den videre til dine venner. Det er en oppfordring fra meg.

lørdag 22. november 2008

Lager ny side.

Ja nå er jeg i ferd med å lage en ny hjemmeside for bandet som jeg er med i. har lett etter en leverandør som er gratis, siden vi i bandet ikke har så mye penger. jeg fant frem til google sites som blir vår leverandør. sidene er under konstruksjon så det står ikke så my der, men følg med.
her er linken:
Kommentarer motas med takk.