lørdag 22. november 2008

Lager ny side.

Ja nå er jeg i ferd med å lage en ny hjemmeside for bandet som jeg er med i. har lett etter en leverandør som er gratis, siden vi i bandet ikke har så mye penger. jeg fant frem til google sites som blir vår leverandør. sidene er under konstruksjon så det står ikke så my der, men følg med.
her er linken:
Kommentarer motas med takk.

Ingen kommentarer: